Ryczałt ewidencjonowany / karta podatkowa

Każdy przedsiębiorca musi wybrać sposób opodatkowania swojej działalności gospodarczej. Dla mikrofirm czy osób prowadzących jednoosobowy biznes najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z uproszczonej księgowości. W przypadku podatku dochodowego można zdecydować się na proste metody rozliczeń takie jak ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa. Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie tego rodzaju ewidencji dla Klientów z Lublina oraz okolic.

Karta podatkowa

Dla drobnych usługodawców i małych firm o niedużych obrotach dobrym rozwiązaniem jest karta podatkowa. Jest to najprostsza metoda rozliczeń z Urzędem Skarbowym, z której często korzystają osoby prowadzące mniejsze zakłady usługowe takie jak np. kosmetyczka, szklarz, fryzjer, zegarmistrz oraz handlowe (w tym w formie obwoźnej) czy wynajmujące pokoje.

Na czym polega ta forma rozliczania się przez podmiot gospodarczy? Przedsiębiorca co miesiąc płaci ustaloną kwotę podatku, niezależnie od osiągniętych przychodów w danym okresie. Zazwyczaj nie są to duże sumy, należy jednak pamiętać, że trzeba je uregulować, nawet gdy w danym miesiącu działalność przyniosła straty.

Największą korzyścią z tej metody jest to, że można zapomnieć o prowadzeniu jakiejkolwiek ewidencji. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie rodzaju działalności oraz wielkości gminy, na której terenie przedsiębiorca funkcjonuje (przelicznikiem jest liczba mieszkańców). Ta forma opodatkowania zgłaszana jest poprzez formularz PIT-16.

Wybierając kartę podatkową właściciel firmy, może korzystać z usług osób, które są u niego zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz w ograniczonym zakresie współpracować z innymi przedsiębiorstwami. Oznacza to, że może zlecać tylko te zadania, które są niezbędne do funkcjonowania biznesu. Decydując się na tę metodę opodatkowania, Klient musi też pamiętać, że nie będzie mógł prowadzić innej działalności gospodarczej, a jeśli nie spełni lub złamie jeden z wymienionych warunków, automatycznie przechodzi na opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, którzy obawiają się płacenia podatku mimo braku wpływów, mogą wybrać ryczałt ewidencjonowany. Ta uproszczona metoda opodatkowania przewidziana jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne oraz spółek jawnych, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne. Ewidencję ogranicza się do zapisywania kwot przychodów. Podatek oblicza się wówczas jako stały procent od osiągniętych przychodów i płaci tylko za miesiące, w których pojawia się zarobek. Stawka ryczałtu zależy od rodzaju prowadzonej działalności, np.

 • 3% – dla działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 5,5% – dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • 17% – dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.

Z ryczałtu ewidencjonowanego wyłączone są osoby mające takie firmy jak np.:

 • apteka,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Tak samo, jak w przypadku karty podatkowej małżonek przedsiębiorcy nie może prowadzić działalności w podobnym zakresie.

Nasze biuro rachunkowe w Lublinie zapewnia pełny zakres usług prowadzenia ewidencji przychodów dla podmiotów rozliczających się w obu powyższych formach:

 • Dokonujemy bieżących księgowań dokumentów do celów podatkowych.
 • Prowadzimy ewidencje zakupu i sprzedaży na potrzeby VAT.
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
 • Obliczamy miesięczne zobowiązania oraz sporządzamy i składamy deklaracje z tytułu podatku od osób fizycznych oraz podatku VAT.
 • Sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe.
 • Reprezentujemy przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami orzekającymi.
 • Przygotowujemy i wysyłamy do ZUS deklaracje DRA (dot. przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników).